BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Lubelskiej

 

 

 

Nazwa uczelni:

Politechnika Lubelska

 

Status prawny:

państwowa szkoła wyższa

Siedziba:

ul. Nadbystrzycka 38 D

Kod pocztowy:

20-618

Miejscowość:

Lublin

 

 

 

NIP:

712 - 010 - 46 - 51

 

REGON:

000001726

 

 

 

 

WWW:

www.pol.lublin.pl

www.pollub.pl

 

    Szukaj osoby...

 

 Rektor

 

 

prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

rektor@pollub.pl

tel.: (+81) 538.41.00

fax: (+81) 538.46.57

   

 

 Kanclerz

 

 

inż. Wiesław SIKORA

kanclerz@pollub.pl

tel.: (+81) 538.41.03, 53.84.565

fax: (+81) 538.46.95

   

 

 Kwestor - zastępca kanclerza

 

 

mgr Janina KSIĘSKA

kwestor@pollub.pl

tel.: (+81) 538.48.05

fax: (+81) 538.48.30

   

 

 Biuro Rektora i Organizacji Uczelni

 

 

kierownik:

mgr Elżbieta GONTARZ

e.gontarz@pollub.pl 

biuro.rb@pollub.pl  

tel.: (+81) 538.41.07

fax: (+81) 538.46.57

   

 

 Rzecznik prasowy

 

 

mgr Iwona CZAJKOWSKA-DENEKA 

rzecznikprasowy@pollub.pl

tel.: (+81) 538.41.08

fax: (+81) 538.46.83

   

 

    Szukaj osoby...

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl