BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Podstawy prawne działania

Politechnika Lubelska jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia powstała w maju 1953 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska z inicjatywy lokalnego środowiska techników i inżynierów (na mocy uchwały Nr 341 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 roku). Jako pierwszy zaczął funkcjonować Wydział Mechaniczny. W roku akademickim 1953/54 rozpoczęło w nim studia 107 studentów.

 

W roku akademickim 1963/64 wyodrębniono kierunek elektrotechnika, a w roku 1964 powstał Wydział Elektryczny ze specjalnością elektrotechnika przemysłowa.

 

W roku następnym otwarty został Wydział Budownictwa Lądowego, który

w 1986 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

 

W wyniku wzmożonych starań 28 kwietnia 1965 r. Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1965 roku). 

 

Kolejne lata działalności przyniosły gruntowne przeobrażenia w uczelni, które w roku 1977 doprowadziły do powstania Politechniki Lubelskiej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1977 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 120) przekształciło Wyższą Szkołę Inżynierską w Politechnikę Lubelską.

 

W 1988 r. utworzono czwarty wydział – Zarządzania i Podstaw Techniki.

 

W roku 2003 Wydział Elektryczny został przekształcony w Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

 

Pod koniec roku 2004 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zarządzeniem nr 34 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej utworzył piąty już wydział uczelni - Wydział Inżynierii Środowiska. 

 

 Więcej o historii Politechniki Lubelskiej

     

 

 

Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie

Politechniki Lubelskiej:

 

 

 

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl