BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Władze Politechniki Lubelskiej

 

 

 SENAT

 REKTOR

 PROREKTORZY

 ADMINISTRACJA

 

 

Ustawowymi organami kolegialnymi Politechniki Lubelskiej są senat i rady wydziałów.

Senat Politechniki Lubelskiej uchwałą Nr 7/2009/II z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej wprowadził konwent jako statutowy organ kolegialny Politechniki Lubelskiej.

Senat jest najwyższą władzą stanowiącą w Politechnice Lubelskiej.

Senat sprawuje pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych w uczelni nauk.

Jednoosobowymi organami ustawowymi Politechniki Lubelskiej są rektor i dziekan.

Rektor kieruje uczelnią i odpowiada za całokształt jej funkcjonowania i rozwoju. Jest przełożonym pracowników i studentów. Reprezentuje Politechnikę Lubelską na zewnątrz.

 

Politechnika Lubelska posiada trzech prorektorów:

 - prorektora ds. nauki,

 - prorektora ds. rozwoju uczelni,

 - prorektora ds. studenckich.

 

Kompetencje prorektorów określa rektor.

 

Wydziałem kieruje dziekan. Dziekan reprezentuje wydział wobec innych organów Politechniki Lubelskiej.

 

 

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl