BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotAkty prawne
spacerdotOgłoszenia
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu >
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Kierunki kształcenia

 Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • ELEKTROTECHNIKA
 • INFORMATYKA
 • MECHATRONIKA (kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)  

 

 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • BUDOWNICTWO  

 

 Wydział Inżynierii Środowiska

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  

 

 Wydział Mechaniczny

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania)
 • MECHATRONIKA (kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (kierunek w organizacji)
 • TRANSPORT (kierunek w organizacji)

 

 Wydział Podstaw Techniki

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • MATEMATYKA

 

 Wydział Zarządzania

 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl