BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Zasady rekrutacji

Kilka powodów, dla których warto studiować w Politechnice Lubelskiej...

 

Uczelnia nasza posiada ponad pięćdziesięcioletnią, ugruntowaną pozycję w zakresie kształcenia na wyższym poziomie technicznym.

Posiadamy zróżnicowaną ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia - oferujemy studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe).
 
Na wszystkich kierunkach funkcjonuje elastyczny system kształcenia ECTS (European Credit Transfer System).
 
Uczelnia jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association).
 
Absolwenci większości kierunków mogą ubiegać się o tytuł "inżyniera europejskiego" FEANI, co daje im równe szanse zawodowe w Unii Europejskiej.
Proces dydaktyczny obejmuje wymianę zagraniczną studentów w ramach programów europejskich, oraz na podstawie umów o współpracy z innymi uczelniami na całym świecie.
 
Oferujemy naszym studentom wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, wyposażenie w nowoczesną, często unikalną aparaturę badawczą, odpowiadającą najnowszym osiągnięciom nauki i techniki.
 
Studenci mają doskonałe warunki studiowania oraz bogate możliwości wszechstronnego rozwoju kulturalnego i fizycznego, poprzez działalność w kołach naukowych, zespołach artystycznych, sekcjach sportowych oraz klubach i organizacjach studenckich.
 
Informacja o zasobach Biblioteki Uczelnianej, ich wyszukiwanie i zamawianie, jest w pełni skomputeryzowane i odbywa się także przez internet.
 
Spośród ponad 28 tys. absolwentów Politechniki Lubelskiej, wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym naszego województwa i kraju, a także za granicą. Są naszą chlubą i wizytówką.

Umożliwiamy studentom spełnienie powszechnego obowiązku obrony poprzez realizację programu przedmiotu przysposobienie obronne.
 
Prowadzone Studium Pedagogiczne daje uprawnienia do nauczania przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów.

Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej posiada akredytację m.in. Centrum Egzaminacyjnego London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - International Qualifications oraz Centrum Egzaminacyjnego ETS (Educational Testing Service w Princeton (USA) – w zakresie przeprowadzania Test of English as a Foreign Language (TOEFL) oraz Test of English for International Communication (TOEIC).
 
Akredytację Educational Testing Service w Princeton do przeprowadzania The New Internet-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL) posiada również Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

   

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl