BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Instrukcja poszukiwania informacji

Biuletyn zawiera podstawowe informacje o Politechnice Lubelskiej i zasadach jej funkcjonowania, a w szczególności dotyczące:

  • statusu prawnego i formy prawnej,
  • organizacji uczelni,
  • przedmiotu działalności,
  • organów uczelni i osobach sprawujących w nich funkcje kierownicze oraz zakresie ich kompetencji,
  • trybu działania władz i jednostek organizacyjnych,
  • danych teleadresowych i in.

 

Informacje udostępniane są poprzez ogólnodostępny serwis internetowy WWW oraz na wniosek osoby zainteresowanej określający zakres wymaganych informacji. 

 

WYSZUKIWARKA

W lewej dolnej części strony Biuletynu Informacji Publicznych PL, a także każdej podstrony widoczne jest pole wyszukiwarki.

W polu wyszukiwarki należy wpisać poszukiwaną frazę, a następnie zatwierdzić przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na przyciski "SZUKAJ".

Przykład:

Poszukujemy dokumentów dotyczących zasad rekrutacji na studia w Politechnice Lubelskiej.

W polu wyszukiwarki wpisujemy frazę zasady rekrutacji i zatwierdzamy przyciskiem SZUKAJ.

 

Wyświetlony zostanie wynik wyszukiwania - wymienione zostaną wszystkie znalezione dokumenty zawierające w swej treści poszukiwaną frazę tekstową.

 

Powiększ wynik wyszukiwania...

 

Może się jednak zdarzyć, że nie zostanie znaleziony żaden dokument spełniający podane kryteria. Zalecamy wówczas przejść do strony głównej Politechniki Lubelskiej www.pol.lublin.pl i skorzystać ze znajdującej się tam wyszukiwarki.

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl