BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Informacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

Informacja o wyborze partnera w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 37/POKL/ 8.2.1/PWP/2012 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Informacja o wyborze partnera w celu realizacji projektu

w ramach Poddziałania 37/POKL/ 8.2.1/PWP/2012

„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Politechnika Lubelska informuje, iż zakończona została procedura naboru partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Propozycja współpracy została złożona przez następujące jednostki:

  1. Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku.

 

Do współpracy partnerskiej Politechnika Lubelska zaprasza Wyższą Szkołę Społeczno Gospodarczą z siedzibą w Przeworsku, która spełniła wszystkie podane w ogłoszeniu warunki formalne oraz przedstawiła propozycję udziału w projekcie, zaakceptowaną przez Politechnikę Lubelską.

 

Data utworzenia: 22.03.2013

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl